Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Werken in Frankrijk  
Als ZZP'er bij ons aan de slag in Frankrijk


Regelmatig wordt door woningeigenaren die ons opdrachten verlenen de wens geuit dat men graag ziet dat we met Nederlanders aan de slag gaan. Graag komen we aan die wens tegemoet. Op zo’n moment gaan we in zee met Nederlandse ‘zelfstandigen zonder personeel’ (ZZP’ers). Zij staan bekend om hun vakmanschap, betrouwbaarheid, precisie en deskundigheid. Bovendien is het ook voor ons aantrekkelijk met ZZP’ers te werken.

Onderstaande informatie is bestemd voor ZZP’ers die overwegen tijdelijk in Frankrijk te gaan werken en waarmee wij nog geen kennis hebben gemaakt. Laat je niet afschrikken door deze taaie, maar wel belangrijke kost.

Actueel: momenteel hebben wij geen plaats voor ZZP'ers (jan. 2013)

Administratieve regels


In verband met wetgeving zijn we gehouden aan een aantal regels:
• de werkzaamheden van een ZZP’er zullen per jaar nooit langer dan 6 maanden duren, het betreft dus altijd tijdelijk werk.
• aan de ZZP’er zullen wij vagen een VAR-verklaring te overleggen (VAR WUO of VAR DGA). Deze VAR-verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst, hierin staat vermeld wat uw status als zelfstandige is. Met genoemde VAR-verklaring vrijwaart de ZZP’er ons en onze opdrachtgevers van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.
• de Nederlandse sociale verzekering zal voor hem/haar van toepassing blijven. Daarom wordt van de ZZP’er verwacht dat hij ons een detacheringsverklaring (formulier E101) kan overhandigen. Met dit formulier toont hij/zij aan dat hij/zij in Nederland verzekerd is.
Je vraagt E101 aan bij de Sociale Verzekerings Bank.

De belangrijkste voorwaarden voor afgifte van het formulier E101 zijn:
• de ZZP’er dient voordat hij/zij naar Frankrijk vertrekt tenminste drie maanden als zelfstandige in Nederland te hebben gewerkt.
• hij/zij moet een inwoner zijn van de Europese Gemeenschap
• de werkzaamheden zullen per jaar niet langer dan 6 maanden duren.
• tijdens de periode van werken in Frankrijk dienen er door de ZZP’er in Nederland premies te worden afgedragen voor de volksverzekeringen.
Een startende zelfstandige kan dus bij ons niet aan de slag.

Toelichting


• van ZZP’ers die wij inschakelen verwachten wij dat ze 'Nederlands' sociaal verzekerd blijven tijdens hun werkzaamheden bij ons, en kunnen na afloop dus gewoon weer in Nederland aan de slag kunnen.
Toelichting: wie in een ander land dan Nederland gaat werken, hóeft zich in principe niet langer verplicht te verzekeren in Nederland. De algemene regel is namelijk dat men verzekerd is in het land waar men werkt. Toch is het vaak praktischer dat de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing blijven. In dat geval wordt de premiebetaling in Nederland voortgezet. Dit betekent dat bijvoorbeeld geen breuk in de opbouw van uw AOW pensioen optreedt en dat eventueel een beroep kan worden gedaan op een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering.
• om fiscale complicaties te vermijden zal een ZZP’er bij ons per jaar nooit langer dan 6 maanden aan de slag zijn. Wanneer die periode langer zou duren, kunnen er voor de ZZP’er onbedoeld fiscale nadelen ontstaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de hypotheekrente die in Nederland wel aftrekbaar is maar in Frankrijk niet.
• de ZZP’er dient zelf na te gaan of zijn Nederlandse ongevallenverzekering ook voorziet in dekking voor het buitenland. Indien dit niet het geval is zal de verzekering moeten worden uitgebreid.
• de ZZP’er die voor zorgkosten verzekerd is, heeft u in principe zowel recht op geneeskundige verzorging in Nederland, als in het land waar u werkt of verzekerd bent. De zorgkostenverzekeraar kan u informatie verstrekken over recht op medische hulp in het buitenland. Ga bij uw zorgverzekeraar na of de polis ook dekking geeft voor medische hulp in Frankrijk. Wat wel en niet wordt vergoed en onder welke voorwaarde kosten achteraf worden vergoed. Een verzekerde moet een formulier E128 aanvragen bij de verzekeraar waarbij hij staat ingeschreven. Hiermee kan hij/zij voor zichzelf in Frankrijk medische hulp krijgen.
Vraag bij je eigen verzekeraar een europas aan.
Valt de medische hulp onder de AWBZ, dan kan u doorgaans via de zorgverzekeraar een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor kosten van deze hulp, als die redelijkerwijs niet kan wachten tot na terugkeer in Nederland.

Arbeidswetgeving in Frankrijk


• Gedurende de periode dat een ZZP’er in Frankrijk werkzaam is, is de Franse wetgeving van toepassing. Alvorens er begonnen wordt met werkzaamheden, melden wij de ZZP’er aan bij de arbeidsinspectie (Inspection du Travail).
• De effectieve werkweek bedraagt gemiddeld maximaal 35 uur, gewerkt op vier of vijf dagen in de week gedurende twee aaneengesloten weken. Het is dus wel mogelijk om de ene week 39 uur te werken, indien de week daarop slechts 31 uur gewerkt wordt.
• er wordt niet gewerkt op de volgende dagen: • 1 januari (nieuwjaarsdag) • 2e paasdag (Iundi de paques) • 1 mei (dag van de arbeid) • 8 mei (D-day 1945) • 2e pinksterdag (Iundi de pentecöte) • 14 juli (bestorming van de Bastille 1779) • 15 augustus (Maria Hemelvaart) • 1 november (Allerheiligen) • 11 november (Wapenstilstand 1918) • 25 december (kerstmis).
In Frankrijk is het gebruikelijk om de dag(en) tussen het weekend en de feestdag te overbruggen (faire du pont). Wanneer 1 mei bijvoorbeeld op een dinsdag valt, zal vaak 30 april vrij genomen worden.Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009] [20-01-2013]

  • proefversie [28-12-2007]