Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


.

Over MAISON DES MAÎTRES en LOT OF HOUSES
Onze kennis, uw belang


MAISON DES MAÎTRES is een organisatie van twaalf ervaren architecten en bouwkundigen, We zijn een kennisinstituut op het gebied van bouw en gebouw. Wij koesteren onze kennis en zetten deze graag voor u in. Kennis is ons kapitaal. Kennis vind je terug in onze rapporten, maar eerst en vooral in de mensen die bij en voor ons werken.

De noodzaak voor het up to date houden en verder ontwikkelen van onze kennis is evident, daar wordt in geïnvesteerd.

Onze activiteiten


LOT OF HOUSES is een onafhankelijk bureau dat op projectbasis met (ver)bouw- en/of onroerend goed-gerelateerde zaken bezig is. Ent. LOT OF HOUSES staat in Frankrijk zowel bij de Chambre de Métiers als bij de Chambre de Commerces ingschreven, als bureau d'etudes, ingenieur conseiller en entreprise de batiment. Door deze unieke combinatie kunnen wij aan onze opdrachtgevers een vergaande begeleiding bieden.

Wij houden ons bezig met alle aspecten van een gebouw en het bouwproces, inbegrepen bouwtechnische inspecties (in de koopfase een onmisbare aanvulling op de in Frankrijk voor VERkopers verplichte onderzoeken), periodieke inspecties, vergunningaanvragen, bouwkundige advisering en bouwkundige begeleiding (bij uitbreidingen, verbouwingen en renovaties).

Desgewenst kunnen wij ook de uitvoering van bouw, verbouwingen en renovaties begeleiden.

Bij grotere projecten kunnen wij bouwcoördinatie aanbieden, waarbij we formeel als hoofdaannemer optreden. Dit is mogelijk dankzij het unieke feit dat we tevens bij de Chambre de Métiers staan ingeschreven, als bouwbedrijf (Entreprise de Bâtiment).

Onderaannemers en installateurs kunnen door ons worden gecontacteerd en zijn dan rechtstreeks aan ons verantwoordelijk, wij zijn op onze beurt verantwoordeing verschuldigd aan onze opdrachtgever. Zo dragen wij de volledige verantwoordelijklheid voor de hele bouw, inclusief de kwaliteit van het geleverde werk. In deze constructie geven wij, bovenop de garanties van de diverse leveranciers en onderaannemers, zelf een verzekerde 10-jarige garantie.

Ook in de gevallen waarbij wij als hoofdaannemer optreden houden onze opdrachtgever de mogelijkheid zelf onderaannemers en installateurs voor te dragen. Het kan gaan om lokale mensen van uw voorkeur, maar ook Nederlandse vakmensen waar u al ervaring mee heeft. In dat laatste geval kunnen wij tevens zorg dragen voor tijdelijke huisvesting. Voor meer informatie zie de pagina bouwcoördinatie

Als uitvloeisel van onze bouwgerelateerde activiteiten kunnen wij tevens zorgdragen voor vertaling van documenten.

 


LOT OF HOUSES wordt aangestuurd door Wilm Snellenberg.

Hij behaalde in 1976 het HTS-diploma Bouwkunde en heeft aanvullende studies gedaan.

In nederland en Frankrijk heeft hij veel bouw- en verbouwprojecten begeleid en daarnaast ca 3000 bouwkundige keuringen uitgevoerd.
 

bouwkundige inspecties

 

Ons werkgebied


landkaartU kunt ons inschakelen voor werkzaamheden in vrijwel heel Frankrijk, we opereren vanuit 12 verschillende locaties. In de afgelopen jaren hebben we schat aan ervaring opgebouwd. Klik op de kaart hiernaast voor een uitvergroting om te zien in welke gebieden onze architecten en bouwkundigen frequent actief zijn.
Valt het gebied waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd niet binnen één van de cirkels, geen nood. Neem ook dan contact met ons op om te zien welke mogelijkheden we hebben.

Doordat wij niet aan marktpartijen gebonden zijn kunnen wij onafhankelijk en objectief zijn. Wij stellen ons ten doel om uitsluitend op hoogwaardige wijze, onafhankelijk en objectief, te adviseren en begeleiden. Kwaliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid staan daarbij hoog in het vaandel.

Partners en samenwerking


In Frankrijk houden veel instanties zich bezig met bouwkundige keuringen en bouwbegeleiding. Hoewel wij pretenderen veel zelf te weten en kunnen, zullen we niet schromen om bij het uitvoeren van onze opdrachten zo nodig samenwerking te zoeken met andere, gespecialiseerde bureau's, om zodoende een verantwoord product te kunnen leveren.
Kwaliteit en duurzaamheid staan bij de keuze van het bureau voorop. Uiteraard wordt in voorkomende gevallen de inschakeling van derden vooraf aan u voorgelegd.

Voor wie werken wij?


Wij werken voor particuliere opdrachtgevers. Wij zijn erg blij met de opdrachten die we mogen doen maar zijn ons ook heel bewust dat vele kleine opdrachten één grote maken.

Door goed werk te leveren tegen een eerlijke prijs zorgen wij ervoor dat u als opdrachtgever straks tevreden terugkijkt op een goede keuring of soepel verlopen bouwproces. Want als u tevreden bent over ons werk dan draagt u dat uit naar anderen. En daar moeten wij het toch van hebben.Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009] [20-02-2013]

  • proefversie [28-12-2007]