Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Kopen - oriëntatie
Oriëntatie


Wat wilt u met uw woning? Gaat het om een belegging? Of om een vakantiewoning? Of is het de bedoeling te emigreren? Dat zijn de belangrijkste vragen bij de keuze van een object, die echter ook invloed hebben op de duur van de oriëntatie. De aankoop van een beleggingsobject neemt gemiddeld drie tot zes maanden in beslag; de aanschaf van een vakantiewoning voor eigen gebruik duurt gemiddeld een half tot één jaar en mensen die een woning zoeken omdat ze willen emigreren zijn één tot drie jaar bezig met de voorbereiding.
Die verschillen zijn betrekkelijk eenvoudig te verklaren. Aankopen voor belegging gebeuren rationeel, zonder persoonlijke voorkeur, smaak of emotie. Het gaat om puur zakelijke aankoop waarbij het rendement voorop staat. Bij een tweede huis staat de realisatie van een droom centraal: de omgeving, het huis, alles moet kloppen. En in het geval van emigratie gaat het uiteraard om nog véél meer: er moet een nieuw bestaan worden opgebouwd, waarbij werk, en doorgaans ook voorzieningen als scholen, winkels en ziekenhuizen ook een rol spelen.”

Al in een vroeg stadium moet een koper weten wat hij nu precies met die (tweede) woning wil. Bepaal daarom of, en in welke mate, de volgende criteria van belang zijn: reistijd ten opzichte van Nederland, de ligging al dan niet in de buurt van een internationaal vliegveld. Bij emigratie: de arbeidsmarkt ter plaatse, de aanwezigheid van noodhulp(diensten) en scholen als er sprake is van kinderen.
Bij een belegging zal met name de waardevastheid c.q. -stijging op termijn van groot belang zijn. Hier is vaak ook de verhuurbaarheid van belang en dus ook de bereikbaarheid. Maar ook: is de woning gesitueerd op een gewilde locatie, in de nabijheid van zee en strand of juist bij een grote stad, of juist bewust in de campagne.


Financiering

Een koper moet ook weten wat hij van de woning verwacht. Moet die in perfecte staat zijn of is achterstallig onderhoud geen probleem? Die keuze zal afhankelijk zijn van wensen, handigheid en budget. Waar bij de financiering overigens nog te weinig bij wordt stilgestaan zijn de kosten voor inrichting en die van de vaste lasten, zoals lokale belastingen, verzekeringen, water, elektriciteit, onderhoud, etcetera.

In de praktijk moet er rekening mee worden gehouden dat het vrijwel onmogelijk is om een honderd procent financiering voor een tweede huis in het buitenland te krijgen. Een Franse bank kan een woning tot 70 a 80 % van de taxatiewaarde financieren met een Franse hypotheek, de rest moet uit andere middelen komen.
Uiteraard gelden er voor een hypotheek allerlei bijkomende regels. Om een indruk te geven:
• als je 70 wordt, moet de lening zijn afgelost. Anders verplicht de bank je een dure overlijdensrisicoverzekering te nemen.
• de woonlasten mogen maximaal een derde van het belastbare inkomen zijn.
• een aflossingsvrije hypotheek bestaat niet.
• Franse banken financieren niet achteraf, een hypotheek krijgen op een woning die je eerst uit je eigen middelen hebt betaald doen ze doorgaans niet.
• Hypotheekrente voor een huis in Frankrijk is niet aftrekbaar op je Nederlandse inkomen.
• Aan wie nog in z'n proeftijd zit of nog geen zes maanden werkt bij eenwerkgever, zal de bank geen hypotheek verstrekken. De enige kans die je dan hebt is om je werkgever een verklaring te laten tekenen waarin blijkt dat hij geen reden ziet je de komende jaren niet meer nodig te hebben.

Er zijn behoorlijk wat mogelijk mogelijkheden qua hypotheken in Frankrijk. Aangezien een hypotheek echt maatwerk is, raden we aan vroegtijdig te informeren
bij een specialist of bank wat financieel mogelijk is.


De rol van de makelaar bij een aankoop

Dat kopers bij nieuwbouwprojecten goedkoper uit zijn als zij direct zaken doen met de bouwer is slechts ten dele waar. Natuurlijk wordt de prijs negatief beïnvloed als er (te) veel schakels zijn tussen bouwer en koper, maar toch is het te kort door de bocht om de makelaar per definitie als een dure tussenschakel te beschouwen. Een makelaar brengt een expertise met zich mee over het land, de gewoonten en het kooptraject. Een goede makelaar weet wat de regels voor het kopen van onroerend goed zijn. Hij kan begeleiden bij het verzamelen en invullen van de benodigde papieren en de aanvragen verzorgen van aansluiting op de nutsvoorzieningen. Het is daarom niet altijd verstandig op de expertise van deskundigen, onder wie de makelaar, te bezuinigen.


Wel kan het van belang zijn vooraf te informeren naar de reputatie van de makelaar, maar bijvoorbeeld ook of hij/zij Nederlands verstaat en spreekt. Vraag ook gerust om referenties.

Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007]