Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Kopen - het woningaanbod
Weten wat je koopt ... de staat van de woning


Goed, belangrijke vragen als "waarom zoek ik (belegging, tweede huis, emigratie)", "waar zoek ik" en "wat zoek ik" zijn gesteld en beantwoord, nu kan de daadwerkelijke zoektocht beginnen.

Het kopen van een woning begint in Frankrijk meestal bij de verkopende makelaar. U treft op internet of in zijn/haar etalage een of enkele aantrekkelijke woningen aan en besluit met hem of haar contact op te nemen. Dan volgt een afspraak om gezamenlijk de geselecteerde woning(en) te gaan bekijken. In een enkel geval krijgt u na de bezichtigingen mooie brochures en wat informatie mee met betrekking tot de indeling, de toegepaste materialen en soms ook de kleuren. Op basis hiervan neemt u uw aankoop beslissing en regelt alles bij de notaris. Daarna is het wachten, wachten en wachten...

Soms weet u al vanaf het begin, bij het bekijken van de eerste foto's, dat er werk aan de winkel is en kunt u van meet af aan hier rekening mee houden. In andere gevallen wordt de staat van de woning gaande het aankoopproces pas goed duidelijk, maar besluit u toch door te gaan, u kunt in dat stadium immers uw plannen nog heel goed bijstellen (in Frankrijk is een koop pas definitief na ondertekening van het koopcontract).
Maar het komt - spijtig genoeg - ook vaak voor dat ná de aankoop pas duidelijk wordt dat er aan het huis nog het nodige zal moeten worden opgeknapt. Het kan om relatief kleine zaken gaan, maar soms ook om fundamentele gebreken. De in Frankrijk bij aan/verkoop verplichte bouwkundige keuring biedt geen garantie: ze gaat wel in op zaken als aanwezigheid van asbest, lood en termieten, en de staat van de electrische installatie, maar laat daarnaast toch ook heel veel zaken onbelicht. Niet verwonderlijk dat de verplichte keuring slechts een beperkt inzicht geeft: de verkoper is doorgaans ook de opdrachtgever van de keuring en hij/zij heeft er baat bij de zaak zo rooskleurig mogelijk voor te stellen.

Gelukkig gaat het bij de verbouw en renovatie toch ook vaak om wezenlijke, vooraf geplande, verbeteringen: originele constructies worden weer zichtbaar gemaakt, oude daken worden vernieuwd, gevels worden ontdaan van lelijk pleisterwerk en vervolgens gevoegd, sanitaire ruimten worden gemoderniseerd. Het kan ook gaan om echte wijzigingen: een schuur wordt verbouwd tot woning of gîte, de zolder of kelder wordt bewoonbaar gemaakt, de sanitaire ruimten worden gemoderniseerd. Of om een uitbreiding met terras, veranda of extra kamer.


Aan de slag
met de verbouwing

Verbouwen en renoveren is een ingrijpende bezigheid. Natuurlijk kunt u besluiten alles zelf of met vrienden uit te voeren. En natuurlijk kunt u, wanneer u toch een aannemer heeft ingeschakeld, zelf toezicht houden. Maar er kan een hoop mis gaan, door gebrek aan kennis uwerzijds, gebrek aan kennis bij de aannemer, maar meer nog door miscommunicatie. U begrijpt de aannemer, die alleen Frans spreekt en allerlei Franse vaktermen gebruikt, niet. En hij begrijpt u niet omdat hij gewend is alles al jaren op zijn eigen manier te doen. De uitdrukking "met de Franse slag" zal u niet onbekend zijn. Er wordt altijd wel wat "gerommeld" in de marge. Hier ziet u in de praktijk niets van, want dat wordt voor de oplevering afgetimmerd of weggesmeerd. En mocht u toevallig bij de oplevering toch achter zo’n gebrek komen, dan valt er niets meer aan te doen. In zo'n geval is voorkomen beter dan genezen.

Hoe maakt u de aannemer duidelijk wat u precies wilt, hoe vertelt u het hem?
En bent u voldoende in de gelegenheid (qua kennis en tijd) om met de aannemer te overleggen en de bouw te controleren?
Als koper kunt u normaliter wel invloed uitoefenen op de afwerking van de woning. Maar de onderhandelingen over meer- en minderwerk kunnen erg stroef lopen. En meer- en minderwerk leidt regelmatig tot conflicten, zeker wanneer er onvoldoende overleg vooraf is geweest en u de rekening hiervan achteraf gepresenteerd krijgt.

Natuurlijk is de aannemer verplicht de nieuw aan te brengen bouwkundige constructies voor te leggen aan gemeentelijke instantie zoals bouw- en woningtoezicht. Maar gebeurt dit ook daadwerkelijk? De praktijk: soms wel, soms niet.

Dus om zekerheid te hebben dat wat u gekocht of besteld heeft ook daadwerkelijk hetgene is wat geleverd wordt, en om te controleren of het geheel degelijk is, is het advies om LOT OF HOUSES in de hand te nemen tijdens de verbouw of renovatie van uw woning. Zo beperkt u de problemen.


Directievoering

Het laten verbouwen of renoveren van een woning vraagt om inzicht en kennis van zaken op het gebied van de bouw. U als opdrachtgever heeft hiervoor meestal de kennis niet in huis, dus huurt u die d.m.v. bijvoorbeeld een architect.

Met hem of haar kunt u afspreken dat deze de bouw van een woning begeleidt. Natuurlijk kost u dit extra geld. Een groot nadeel van dit systeem is dat veel architecten de praktijkervaring missen die nodig is om de uitvoering van de bouw in goede banen te leiden of bij directievoering relatief duur zijn. De architect is immers gespecialiseerd in het ontwerpen.

U kunt LOT OF HOUSES inhuren om de ontbrekende schakel in te voegen in het bouwproces. Onze architecten en ingenieurs overleggen met zowel de aannemer en architect, en controleren, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. In dit geval moet u, als opdrachtgever, ons zien als onafhankelijke deskundige die verder geen binding heeft aan het ontwerp of uitvoering van het onroerende goed.
Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007]