Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Klachten 
Klachtenprodedure


Wij zien graag dat u tevreden bent met de dienst die wij verzorgen. Indien dat niet het geval is, willen wij graag weten waarom, zodat wij kunnen trachten het probleem op te lossen. En om onze procedures in voor het voordeel van toekomstige klanten te verbeteren.

Indien u vragen hebt, is de bouwkundige de persoon die deze het beste kan beantwoorden. U kunt het beste het eerst met hem of haar contact opnemen. De meeste vragen kunnen over de telefoon op per email snel worden beantwoord.

Bij klachten adviseren wij u deze klacht schriftelijk in te dienen, en te richten aan degene die het rapport heeft opgesteld. Wilt u in uw brief uw klacht duidelijk omschrijven, met opgave van details en omstandigheden? Voeg eventueel kopieën van relevante documenten, foto’s e.d. bij.
Klachten zullen onderzocht worden en wij streven ernaar uw klacht binnen 21 dagen af te handelen.

Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007]