contact:
info@buildinginfrance.com
tel: 0033 5 65 11 07 78
tel: 0033 6 31 19 09 39


 
 
 

 

 

 

 

 
documentatie
 

 
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Uitvoering van werk: en bouwcoördinatie 
Inleiding: andere materialen, constructies en werkwijze


DE BOUWMATERIALEN EN CONSTRUCTIES

Bouwmaterialen en werkwijze verschillen soms flink van de Nederlandse praktijken. In Frankrijk wordt
van oudsher op een andere manier gebouwd dan in andere Europese landen zoals Nederland.
De spouwmuur is vrijwel onbekend.De oudere woningen hebben muren van natuursteen met een dikte
van 0,6 tot wel 1,5 meter, al dan niet afgewerkt met pleisterwerk. In plaats van specie op cementbasis
wordt veel met kalk gewerkt. Een zachter materiaal, maar met als voordeel dat het minder snel scheurt
en de bewegingen van de ondergrond kan volgen.
Het kozijnhout is vierkanter gedimensioneerd, en bij de meeste woningen (met kozijnen van na 1840)
draaien de ramen naar binnen. Als materiaal wordt vooral voor eiken gekozen, simpelweg omdat het op
grote schaal voorradig is.
En nog een detail: aansluitingen op het openbare rioolstelsel zijn in buitengebieden een zeldzaamheid.
U zult het moeten doen met een septictank, waar overigens prima mee te leven is.

Ook komen veel vakwerken voor.


DE MENTALITEIT VAN DE FRANSE AANNEMER

Fransen zijn levensgenieters en dat heeft zo z'n consequenties bij de kijk op het leven. Dat geldt ook
voor veel van de Franse aannemers. Hoewel ze vriendelijk zijn gaat het maken van afspraken vaak
moeizaam, zeker als u vanuit Nederland de verbouw of renovatie wenst aan te sturen: sommige
aannemers reageren erg traag of zelfs helemaal niet. Dan zal er een fax verstuurd moeten worden,
of een afspraak ter plaatse gemaakt moeten worden, want materiaal of documentatie opsturen naar
buitenland blijkt meestal een onmogelijke opgave.
Wilt u dat u daadwerkelijk krijgen wat u voor ogen heeft, dan zult u dus regelmatig moeten bellen,
kijken en overleggen. Maar let hierbij op, de Hollandse, directe manier wordt al snel als bot ervaren.
U zult het tactisch moeten aanpakken.


Onderhoudswerk en kleine verbouwingen


Onderhoudswerk en kleine verbouwingen voeren wij in de praktijk doorgaans in eigen beheer uit.
Dit kan variëren van het verhelpen van lekkende kranen en niet goed sluitende deuren tot verbouwingen
van keukens en badkamers.

Laat regelmatig uw woning inspecteren. Dankzij een periodieke bouwkundige inspectie bent u steeds
op de hoogte van de actuele status van uw bezit. Bij schade kunnen desgewenst lokale autoriteiten en
de verzekering op de hoogte gebracht. Indien noodzakelijk claimen wij onmiddellijk voor u in het Frans,
van zelfsprekend na overleg en voeren wij noodreparaties uit c.q. laten deze uitvoeren.
Alles uiteraard in overleg.

Grotere werken: uitvoering, bouwcoördinatie en garantie


Bij grotere projecten (waarbij meer mankacht vereist is) zullen overstappen op bouwcoördinatie. Hierbij
treedt Ent. LOT OF HOUSES feitelijk op als hoofdaannemer. Het proces bestaat op hoofdlijnen uit de
volgende onderdelen:
      het zoeken van onderaannemers en installateurs.
      de prijsvorming.
      de contractvoming. Wij bespreken uw wensen en vertalen die in een technische omschrijving.
      de uitvoering van het werk
      en tenslotte de oplevering en het opstellen van een procesverbaal.

Bouwcoördinatie biedt u het voordeel dat u zich niet hoeft te verdiepen in allerlei details en samen-
werkingsproblemen tussen uitvoerende partijen: u heeft één aanspreekpunt, dat zijn wij. Wij staan in
voor het goede verloop van uw verbouwing of renovatie, van het begin tot einde.
En wij geven de 10-jarige garantie af.
U laat door een door u of ons gekozen architect een plan maken en indienen, in overleg met u wordt
daarna bepaald wie de plannen verder uitwerkt. Hierna wordt een technische omschrijving opgemaakt
en met u besproken. Op basis hiervan gaan wij aan de slag.
In het afwachten van de nodige vergunningen zoeken wij naar geschikte onderaannemers en installateurs.
Hiervoor leveren wij zo nodig technische tekeningen, samen met een technische beschrijving en
materiaalstaat van het ontwerp, zodat er door hen een gedegen offerte kan worden opgesteld.

Voor een goed verloop van uw verbouw of renovatie werken wij samen met (onder)aannemers, die elk
instaan voor hun eigen vakdomein. Uiteraard staat het u vrij zelf (onder)aannemers voor te dragen, b.v.
omdat u reeds eerder met hen hebt gewerkt.
De opgemaakte plannen worden dan verdeeld onder de onderaannemers en installateurs waar zij op
hun beurt een (vrijblijvend) bestek opmaken rechtstreeks op naam van de klant. De bestekken worden
samen in één project gebundeld en aan onze opdrachtgever klant bezorgd.
Wij zorgen dat de uit te voeren werken elkaar opvolgen zodat U zich als opdrachtgever weinig of niets
hoeft aan te trekken. Indien gewenst zorgen wij ook voor de verplichte contracten
(van veiligheidscoördinator tot EPB-verslaggever).

Tijdens de bouw houden wij toezicht op de uitvoering, controleren wij regelmatig of alles volgens plan
loopt en rapporteren onze opdrachtgever. Wij bieden u assistentie en advies tot aan de oplevering.
Wij voeren een uitgebreide controle uit op de afwerking van uw huis en bij eventuele gebreken maken
we afspraken met de aannemer voor oplossingen.
Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007]