Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


.

Welkom
Hartelijk welkom op onze site


MAISON DES MAÎTRES is gespecialiseerd in het "vertalen" van woonwensen naar steenharde realiteit.
Hierbij kunnen wij u op veel manieren van dienst zijn.


MAISON DES MAÎTRES en LOT OF HOUSES


MAISON DES MAÎTRES is het samenwerkingsverband van 12 Nederlandstalige, in Frankrijk actieve architecten,
ingenieurs en andere bouwkundigen, die hun kennis en ervaring hebben gebundeld. Door de uitstekende
geografische spreiding van de partners is het MAISON DES MAITRES uitstekend in staat in vrijwel heel Frankrijk
opdrachten uit te voeren.

LOT OF HOUSES is partner bij MAISON DES MAîTRES. Naast de gebruikelijke bouwkundige activiteiten
verzorgt LOT OF HOUSES binnen het MAISON o.a. de projectcoördinatie.

MAISON DES MAîTRES begeeft zich op het gebied van:

-     vertaling van bouw-gerelateerde documenten

       De Franse taal is moeilijk. Echt lastig kan het worden wanneer u geconfronteerd wordt met offertes,
      begrotingen en dergelijke omdat u hier te maken krijgt met specifieke bouwtermen.
      Tel hierbij op dat ook de bouwwijze in belangrijke mate afwijkend is van die in Nederland en u komt al
      snel tot de conclusie dat specialistische hulp geen kwaad zou kunnen.
       

-     bouwkundige begeleiding bij oriëntatie en aankoop van een woning

       in de oriëntatie-fase: o.a. bouwkundige inspecties
       in de planvormingsfase: aanvraag van vergunningen, de begrotingsfase.
     
     
-     ontwerp, bouwkundige begeleiding tijdens bouw, verbouw of renovatie

       planvorming met schetsontwerpen, definitieve ontwerpen, begrotingen.
           
      
-     bouwcoördinatie (hierbij treedt LOT OF HOUSES als hoofdaannemer op)
      
      
In de functie van hoofdaannemer (Maître d'Oeuvre) nemen wij desgevraagd graag de leiding van uw
      project op ons en kunnen alle gebruikelijke granties afgeven, inbegrepen de 10-jarige verzekering.


Ons bureau is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bouwkunde.
Ook oude en monumentale objecten vallen onder ons specialisme. Hierdoor kunnen wij altijd
objectief een deskundig advies geven.

Bekijk op uw gemak onze site en mocht u nog verdere vragen hebben over onze diensten,
kunt u zich ten alle tijde wenden tot ons kantoor, waar wij al uw vragen kunnen beantwoorden.


Documentatie


Informatie en documentatie over de wijze van bouwen in Frankrijk, gebruikelijke termen
en begrippen: zie de pagina 'links en downloads" (Franstalig)


Laatste wijzigingen op onze website

  • restyling [01-04-2009] [20-01-2013]

    proefversie [28-12-2007]
    div. bladen ivm inschrijving KvK: 27-12-2016

 

 

 

woordenlijsten

 

 

contact:
info@buildinginfrance.com
tel: 0033 5 65 11 07 78
tel: 0033 6 31 19 09 39


werkgebied

bouwen in frankrijk

downloads

klik de plaatjes aan voor info:
- over ons werkgebied
- over ondezoek
- over ontwerpen
- over bouwen
- over woordenlijsten
- over downloads